Letní jazykové kurzy Plzeň

 • Letní jazykové kurzy PlzeňŽivá komunikace v cizím jazyce v různých úrovních
 • Efektivní výuková metoda - rychlejší, účinnější, zábavnější
 • Útulné a neformální prostředí
 • Zážitkové učení
 • Špičkoví lektoři
 • Malé skupinky 4-8 studentů

  Zážitkové učení  

Nabízíme 2 typy letních kurzů

Dvouměsíční docházkové kurzy angličtiny

Týdenní intenzivní jazykové kurzy angličtiny

 • 10 týdnů, 8.7. - 13.9.2019
 • 1x týdně tříhodinový vyučovací blok 17:30 - 20:00 hod s přestávkou
 • Celkový rozsah - 30 vyučovacích jednotek
 • Cena 3 370 Kč * vč. DPH - cena zahrnuje veškeré učební materiály
 • Sleva FIRST MINUTE 200 Kč  - při uhrazení celého kurzovného do 7.6.2019, výsledná cena s DPH je tedy 3 170 Kč.
 • Od pondělí do soboty
 • 5 vyučovacích hodin denně, 8:00 - 12:30 hod. Pětihodinový vyučovací blok je rozdělen 2 přestávkami na 3 části.
 • Celkový rozsah - 30 vyučovacích jednotek
 • Cena 3 630 Kč vč. DPH - cena zahrnuje veškeré učební materiály
 • Sleva FIRST MINUTE 200 Kč * - při uhrazení celého kurzovného do 7.6.2019, výsledná cena s DPH je tedy 3 430 Kč.

* Vzhledem k tomu, že tato roční doba je obdobím dovolených, je cena u tohoto typu kurzu spočtena pouze na 9 týdnů, 1 týden je tedy zdarma pro Vaši případnou absenci. 

Slevy se nevztahují na kurzy s rodilým mluvčím.

 

Termíny kurzů

Letní dvouměsíční kurzy angličtiny
A1 více středa 10.7. - 11.9.2019 17:30 - 20:00

A1 - kurz angličtiny pro úplné začátečníky

Komu je kurz určen

Úplným začátečníkům, kteří nemají se studiem jazyka dosud žádnou zkušenost. Předpokládá se naprostá neznalost jazyka, popř. znalost několika slov nebo konverzačních frází.

Cíl kurzu

Základní komunikace v jednoduchých větách v přítomném čase v běžných denních situacích. Ideální vstup a motivace do studia.

Obsah kurzu

Naučíte se v angličtině sestavit větu v přítomném čase, vytvořit otázku, zápor, osvojíte si 300-400 slov ze základních oblastí kažodenního života jako je podat informace o sobě, o rodině, práce, jídlo, bydlení, konverzace na letišti, v obchodě apod.

A2 více pondělí 8.7. - 9.9.2019 17:30 - 20:00

A2 - kurz angličtiny pro věčné začátečníky

Komu je kurz určen

Věčným začátečníkům, kteří mají za sebou jeden nebo více pokusů o studium jazyka - vždy od samého začátku. Účast na tomto stupni kurzu předpokládá základní slovní zásobu a základní představu o stavbě věty, tzn. tvoření věty oznamovací, otázky a záporu v přítomném čase.

Cíl kurzu

Základní komunikace v (přítomném prostém i průběhovém), minulém a budoucím čase.

Obsah kurzu

Naučíte se vyjádřit přítomnost, minulost i budoucnost, osvojíte si dalších 300-400 slov z různých oblastí běžného života jako práce a pracovní den, volný čas a koníčky, nákupy, konverzace v hotelu,  v restauraci, vyjádření času, dovolená, počasí, telefonování apod.

A3+ více úterý 9.7. - 10.9.2019 17:30 - 20:00

A3+ - letní konverzační kurz angličtiny pro mírně pokročilé

Komu je kurz určen

Těm, kteří umí tvořit věty v přítomném čase, mají představu o čase minulém a chtějí si stávající znalosti upevnit, rozšířit si slovní zásobu a na dané úrovni se pořádně rozmluvit. Letní konverzační kurz A3+ je na stejné úrovni jako kurz A3, ale liší se konverzačními tématy, proto se případní absolventi A3 nemusí obávat, že by opakovali stejné věci.

Cíl kurzu

Čistě konverzační kurz, jehož cílem je komunikace v přítomném, minulém a budoucím čase, podstatné rozšíření slovní zásoby a získání větší jistoty a plynulosti projevu na dané úrovni.

Obsah kurzu

Cca 300-400 nových slov a slovních obratů z různých oblastí běžného života jako práce a povolání, pracovní den a plánování času, schůzky, termíny, cestování, dopravní prostředky, na letišti, v cestovní kanceláři, v hotelu, dovolená a prázdniny, počasí, nakupování, oblečení a móda, kultura, životní styl.

A6+ více čtvrtek 11.7. - 12.9.2019 17:30 - 20:00

A6+ - letní konverzační kurz angličtiny pro středně pokročilé

Komu je kurz určen

Těm, kteří se již setkali s minulým i předpřítomným časem, vědí, jak se tvoří a kdy se používá, ale nejsou zběhlí v jejich používání v  mluveném projevu. Letní konverzační kurz A6+ je na stejné úrovni jako kurz A6, ale liší se konverzačními tématy, proto se případní absolventi A6 nemusí obávat, že by opakovali stejné věci.

Cíl kurzu

Čistě konverzační kurz, jehož cílem je aktivní komunikace v minulém i předpřítomném čase, podstatné rozšíření slovní zásoby a získání jistoty a plynulosti projevu na dané úrovni.

Obsah kurzu

Upevňování stávajících znalostí a jejich automatické používání v praxi, cca 400 nových slov a slovních obratů z nejrůznějších tematických oblastí. Naučíte se pohotově reagovat, popsat skutečnost, vyjádřit myšlenku, názor, jednoduše argumentovat.

A8+ více čtvrtek 11.7. - 12.9.2019 17:30 - 20:00

A8+ - letní konverzační kurz angličtiny pro pokročilé

Komu je kurz určen

Středně pokročilým, kteří se již setkali s veškerou zásadní běžně užívanou gramatikou, ale nejsou příliš zběhlí v jejím používání v  mluveném projevu. Letní konverzační kurz A8+ je na stejné úrovni jako kurz A8, ale liší se konverzačními tématy, proto se případní absolventi A8 nemusí obávat, že by opakovali stejné věci.

Cíl kurzu

Aktivní komunikace vedená pouze v angličtině, podstatné rozšíření slovní zásoby v nejrůznějších oblastech. Upevnění pokročilých gramatických jevů.

Obsah kurzu

Cca 400 nových slov, frázových sloves a slovních obratů z nejrůznějších tématických oblastí, nácvik komunikace za použití veškeré běžně užívané gramatiky, postupné odstraňování chyb.

AJ s rod. mluvčím x x x

   

Letní týdenní intenzivní kurzy angličtiny
A1 více Pondělí - Sobota 15.7. - 20.7.2019 8:00 - 12:30

A1 - kurz angličtiny pro úplné začátečníky

Komu je kurz určen

Úplným začátečníkům, kteří nemají se studiem jazyka dosud žádnou zkušenost. Předpokládá se naprostá neznalost jazyka, popř. znalost několika slov nebo konverzačních frází.

Cíl kurzu

Základní komunikace v jednoduchých větách v přítomném čase v běžných denních situacích. Ideální vstup a motivace do studia.

Obsah kurzu

Naučíte se v angličtině sestavit větu v přítomném čase, vytvořit otázku, zápor, osvojíte si 300-400 slov ze základních oblastí kažodenního života jako je podat informace o sobě, o rodině, práce, jídlo, bydlení, konverzace na letišti, v obchodě apod.

  X X X
A2 více Pondělí - Sobota 15.7. - 20.7.2019 8:00 - 12:30

A2 - kurz angličtiny pro věčné začátečníky

Komu je kurz určen

Věčným začátečníkům, kteří mají za sebou jeden nebo více pokusů o studium jazyka - vždy od samého začátku. Účast na tomto stupni kurzu předpokládá základní slovní zásobu a základní představu o stavbě věty, tzn. tvoření věty oznamovací, otázky a záporu v přítomném čase.

Cíl kurzu

Základní komunikace v (přítomném prostém i průběhovém), minulém a budoucím čase.

Obsah kurzu

Naučíte se vyjádřit přítomnost, minulost i budoucnost, osvojíte si dalších 300-400 slov z různých oblastí běžného života jako práce a pracovní den, volný čas a koníčky, nákupy, konverzace v hotelu,  v restauraci, vyjádření času, dovolená, počasí, telefonování apod.

  x x x
A3+ více Pondělí - Sobota 15.7. - 20.7.2019 8:00 - 12:30

A3+ - letní konverzační kurz angličtiny pro mírně pokročilé

Komu je kurz určen

Těm, kteří umí tvořit věty v přítomném čase, mají představu o čase minulém a chtějí si stávající znalosti upevnit, rozšířit si slovní zásobu a na dané úrovni se pořádně rozmluvit. Letní konverzační kurz A3+ je na stejné úrovni jako kurz A3, ale liší se konverzačními tématy, proto se případní absolventi A3 nemusí obávat, že by opakovali stejné věci.

Cíl kurzu

Čistě konverzační kurz, jehož cílem je komunikace v přítomném, minulém a budoucím čase, podstatné rozšíření slovní zásoby a získání větší jistoty a plynulosti projevu na dané úrovni.

Obsah kurzu

Cca 300-400 nových slov a slovních obratů z různých oblastí běžného života jako práce a povolání, pracovní den a plánování času, schůzky, termíny, cestování, dopravní prostředky, na letišti, v cestovní kanceláři, v hotelu, dovolená a prázdniny, počasí, nakupování, oblečení a móda, kultura, životní styl.

  Pondělí - Sobota 5.8. - 10.8.2019 8:00 - 12:30

A6+ více Pondělí - Sobota 15.7. - 20.7.2019 8:00 - 12:30

A6+ - letní konverzační kurz angličtiny pro středně pokročilé

Komu je kurz určen

Těm, kteří se již setkali s minulým i předpřítomným časem, vědí, jak se tvoří a kdy se používá, ale nejsou zběhlí v jejich používání v  mluveném projevu. Letní konverzační kurz A6+ je na stejné úrovni jako kurz A6, ale liší se konverzačními tématy, proto se případní absolventi A6 nemusí obávat, že by opakovali stejné věci.

Cíl kurzu

Čistě konverzační kurz, jehož cílem je aktivní komunikace v minulém i předpřítomném čase, podstatné rozšíření slovní zásoby a získání jistoty a plynulosti projevu na dané úrovni.

Obsah kurzu

Upevňování stávajících znalostí a jejich automatické používání v praxi, cca 400 nových slov a slovních obratů z nejrůznějších tematických oblastí. Naučíte se pohotově reagovat, popsat skutečnost, vyjádřit myšlenku, názor, jednoduše argumentovat.

  Pondělí - Sobota 5.8. - 10.8.2019

8:00 - 12:30

AJ s rod. mluvčím x x x


Pro zájemce o další studium zahajujeme jazykové kurzy v září 2019, které plynule navazují na letní jazykové kurzy.

 

Pokračovat na:

Večerní kurzyDopolední kurzySobotní kurzyIndividuální kurzyPříprava na zkoušky

Najdete nás

Kontakt

Jazyková škola SPELL s.r.o.

Perlová 9
301 00 Plzeň

Zobrazit na mapě

777 060 687
777 228 336

info@spellstudio.cz

Jaké jazyky se
u nás vyučují

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • španělština
 • italština
 • ruština
 • čeština pro cizince

 

Otevírací doba kanceláře

 

Pondělí

8:30 - 17:00

Úterý 8:00 - 16:00
Středa

8:30 - 16:00

Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 9:00 - 15:00

© Všechna práva vyhrazena Spell studio - jazyková škola Plzeň

Tvorba webových stránek Plzeň