Nacházíte se: jazyková škola Plzeň » Kurzy pro veřejnost » Jazykové kurzy - typy a termíny » Příprava na maturitu


Příprava na maturitu z angličtiny

Cílem kurzů je připravit studenty na úspěšné složení státní maturitní zkoušky z anglického jazyka na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

 

   

1x týdně
probíhá výuka

2x45 minut
výukový blok

4-8 studentů
ve skupině

12 týdnů
semestru

24 hodin
celkem

  


2. pololetí: 14. ledna - 5. dubna 2019

ÚroveňDenČasCena 

základní (B1)

Obsazeno

pondělí 17:30 - 19:00 3 180 Kč

 

    Co se v kurzu naučíte

 • Získáte informace o průběhu, organizaci a obsahu maturity.
 • Připravíte se na náročné situace, otázky a cvičení, které Vás u státní maturity z anglického jazyka čekají, osvojíte si všechny důležité strategie pro úspěšné složení zkoušky. Kurz zahrnuje procvičování typových otázek, cvičení a poslechů.
 • Budete mít možnost zopakovat si a prohloubit slovní zásobu z oblasti témat, která se v maturitní zkoušce objevují.
 • Komplexně si zopakujete a procvičíte gramatiku.
 • Vyzkoušíte si všechny tři části maturitní zkoušky - ústní zkoušku, didaktický test (2 subtesty - čtení a poslech) a písemnou práci.
 • Samozřejmostí je možnost konzultovat s vyučujícím případné dotazy a problémy, které se v průběhu přípravy vyskytnou.

 

Lektoři

Přípravné kurzy na maturitu připravují a vedou lektoři, kteří u maturit zkoušejí a vyhodnocují výsledky. Mají tedy s maturitní zkouškou přímé osobní zkušenosti a dokáží Vás skutečně fundovaně připravit.

 

Struktura maturitní zkoušky z anglického jazyka

 - zkouška se skládá ze tří samostatných částí:

 • poslech a didaktický test
 • písemná práce - 2 různé písemné práce
 • ústní zkouška - 1., 2. a 4. část je zaměřena centrálně, 3. část určuje škola sama dle svého uvážení

 

Centrální témata ústní části zadávaná Cermatem

1. Osobní charakteristika 6. Mezilidské vztahy 11. Práce a povolání
2. Rodina 7. Cestování a doprava 12. Služby
3. Domov a bydlení 8. Zdraví a hygiena 13. Společnost
4. Vzdělávání 9. Stravování 14. Zeměpis a příroda
5. Volný čas a zábava 10. Nakupování 15. Každodenní život

 

Témata k reáliím anglicky mluvících zemí a ČR

 1. Velká Británie – zeměpis, obyvatelstvo a hospodářství
 2. Velká Británie – historie, politický systém a st. symboly
 3. Velká Británie – velká města, přírodní krásy a další tur. atrakce
 4. Londýn
 5. USA – zeměpis, obyvatelstvo a hospodářství
 6. USA – historie, politický systém a státní symboly
 7. USA – velká města, přírodní krásy a další turistické atrakce
 8. New York
 9. Washington D. C.
 10. Austrálie
 11. Kanada
 12. Literatura a významní autoři anglicky mluvících zemí
 13. Česká republika – zeměpis, obyvatelstvo a hospodářství
 14. Česká republika – historie, politický systém a státní symboly
 15. Česká republika – velká města, přírodní krásy a další tur. atrakce
 16. Praha
 17. Plzeň
 18. Západní Čechy
 19. Svátky v ČR
 20. Svátky v anglicky mluvících zemích
 21. EU a mezinárodní spolupráce

 

Najdete nás

Kontakt

Jazyková škola SPELL s.r.o.

Perlová 9
301 00 Plzeň

Zobrazit na mapě

777 060 687
777 228 336

info@spellstudio.cz

Jaké jazyky se
u nás vyučují

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • španělština
 • italština
 • ruština
 • čeština pro cizince

 

Otevírací doba kanceláře

 

Pondělí

8:30 - 17:00

Úterý 8:00 - 16:00
Středa

8:30 - 16:00

Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 9:00 - 15:00

© Všechna práva vyhrazena Spell studio - jazyková škola Plzeň

Tvorba webových stránek Plzeň