Nacházíte se: jazyková škola Plzeň » Kurzy pro veřejnost » Netradiční způsob výuky


Netradiční způsob výuky

Filozofie naší jazykové školy je založena na dvou základních principech:

1. Studium Vás musí bavit. 

Váš zájem, motivace a chuť učit se je motorem, který Vás pohání. Učení bez
motivace je tlačením auta do kopce. Umíme Vás motivovat, nadchnout pro studium a naplnit Vaše očekávání. Výuka je neškolská, dynamická a rychle Vás vtáhne.
Pomůžeme Vám v jazyce získat kuráž a schopnost nestydět se za své chyby.

2. Výuka musí být efektivní. 

Již po pár hodinách na sobě pocítíte znatelné výsledky, a to i v případě, že jste úplní začátečníci. Po absolvování jednoho tříměsíčního kurzu se posunete o jednu z 10 jazykových úrovní uceleného vzdělávacího sytému. V rámci jedné jazykové úrovně si osvojíte několik set slov zabudovaných do vět a frází živého hovorového jazyka. Pochopíte gramatiku a začnete ji automaticky používat.

Ukážeme Vám, že proces zapamatování lze různými prostředky usnadňovat a podporovat. Hodiny jsou doslova nabity různorodými aktivitami, takže svůj čas využíváte skutečně efektivně.

Základní prvky výukové metody Jazykové školy SPELL

 • Využití principů tzv. zážitkového učení (poznatky spojené s intenzivním prožitkem se ukládají do paměti pevněji než poznatky stroze naučené).
 • Interaktivní výuka, jednotlivé lekce jsou sestaveny z různorodých dynamických a neustále se obměňujících aktivit, které Vás strhnou a vtáhnou do výukového procesu.
 • Maximální zapojení všech druhů paměti - zrakové, sluchové i pohybové, zapojení obou mozkových hemisfér a propojení krátkodobé a dlouhodobé paměti.
 • Speciálně vytvořená studijní skripta, zvukové slovníky na CD, které výrazně usnadňují fixaci slovní zásoby.
 • Většinu znalostí si odnesete přímo z lekcí, protože u vzdělávání dospělých příliš nespoléháme na domácí přípravu. 

 Zážitkové učení  


Jak to tedy vypadá konkrétně?
 

 • Prostředí

V našich učebnách se nebudete cítit jako ve škole, jsou netradičně zařízené, útulné a barevné. Jsou vybaveny pohodlnými křesly, uspořádanými do kruhu, a barevnými plakáty s přehlednými gramatickými schématy a slovní zásobou. Ve všech učebnách je příslušná audiovizuální technika a každý student má k dispozici sluchátka pro kvalitnější poslech. K dispozici jsou Vám teplé nápoje a aquabar. 

 • Přístup ke studentovi

Výuka je vedena neškolským, nedirektivním způsobem. Dobře víme, že s talentem na jazyky se nerodí každý, a proto respektujeme osobnost studenta a snažíme se vyjít vstříc individuálním potřebám každého z Vás. Nemusíte se tedy bát klást otázky s pocitem, že někoho zdržujete. Malé skupinky (5-8 účastníků) a přátelská atmosféra Vám pomohou překonat stud a získat potřebné sebevědomí.

 • Motivace

V procesu učení je zcela zásadní, aby Vás studium bavilo. Způsob  výuky v našich kurzech je akční, proložený spoustou her a dynamických aktivit, které Vám studium zpříjemní a učiní jej zábavným.

 • Práce s pamětí

Také máte tu pověstnou fotografickou paměť? Barevné, nápadité a vtipné pomůcky Vám maximálně usnadní zvládnutí nových slovíček a gramatiky. Výuka je velmi názorná, pracujeme s barvami, obrázky, představami, fantazií, hudbou, čímž aktivujeme pravou mozkovou hemisféru. Zapojujeme všechny druhy paměti – vizuální, sluchovou i pohybovou.

 • Konverzace

Chceme vás naučit mluvit, konverzace je tedy nejdůležitější složkou výuky, a to už i v případě úplných začátečníků. Pomůžeme Vám v jazyce získat kuráž, přiměřenou drzost a schopnost nestydět se za své chyby. Učíme se živý hovorový jazyk, který je orientován na běžné každodenní situace. V malých skupinkách si každý student více „zamluví”. Pod vedením zkušených lektorů získáte komunikační návyky a jistotu projevu.

 • Porozumění mluvenému slovu

Porozumět mluvenému slovu, které nevidíte napsáno, bývá jedním z největších oříšků při studiu jazyka. Proto věnujeme velkou pozornost poslechu nahrávek. Veškeré texty jsou namluveny rodilými mluvčími, což umožňuje účastníkům zvykat si od začátku na autentickou výslovnost,  frázování a melodii jazyka. Pracujeme s moderní audiotechnikou, nahrávkami na CD a se sluchátky pro kvalitnější poslech.

 • Slovní zásoba

Slovní zásobu si osvojujeme v logických souvislostech, zasazenou do živých a vtipných příběhů, většinou ve formě dialogu. Takto se naučíme daleko více než při biflování izolovaných slovíček. Výrazným usnadněním osvojování slovní zásoby je zvukový slovník  na CD, který od nás obdrží každý účastník a který mu umožní učit se slovíčka nenásilnou formou poslechem a tím odbourat nepopulární učení slovíček z učebnice.

 • Gramatika

Gramatická pravidla nejsou cílem naší výuky, je to pouze prostředek k dorozumění. S gramatickými pravidly Vás seznámíme jednoduše a hravou formou. Významným pomocníkem jsou stručně a přehledně zpracované plakáty, které visí v učebnách na stěnách a účastníci je mají po celou dobu výuky na očích.

Pokračovat na:

Ukázkové hodiny   Jakou úroveň zvolit   Rozřazovací test    Typy a termíny kurzů

Najdete nás

Kontakt

Jazyková škola SPELL s.r.o.

Perlová 9
301 00 Plzeň

Zobrazit na mapě

777 060 687
777 228 336

info@spellstudio.cz

Jaké jazyky se
u nás vyučují

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • španělština
 • italština
 • ruština
 • čeština pro cizince

 

Otevírací doba kanceláře

 

Pondělí

8:30 - 17:00

Úterý 8:00 - 16:00
Středa

8:30 - 16:00

Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 9:00 - 15:00

© Všechna práva vyhrazena Spell studio - jazyková škola Plzeň

Tvorba webových stránek Plzeň