Večerní jazykové kurzy Plzeň

1x týdně
probíhá výuka

4x45 minut
s přestávkou

4-8 studentů
ve skupině

12 týdnů
trimestru

48 hodin
celkem

  

Tříměsíční intenzivní kurzy angličtiny

Malé skupinky 4-8 studentů

 • Maximální intenzita a kvalita výuky
 • Individuální přístup ke klientovi

Efektivní výuková metoda

 • Rychlejší, účinnější, zábavnější
 • Útulné a neformální prostředí
 • Zážitkové učení

Ucelený vzdělávací systém

 • 10 úrovní angličtiny na sebe plynule navazujících
 • Po 3 měsících posun o jednu úroveň nahoru

Špičkoví lektoři

 • VŠ vzdělání pedagogického směru
 • Zahraniční zkušenosti
 • … a mají šmrnc

Efektivita výuky

 • Znatelné výsledky již po pár týdnech
 • 300-400 slov v každé jazykové úrovni
 • Živá hovorová angličtina
 • Pomůžeme Vám v jazyce získat kuráž a schopnost nestydět se za své chyby.

10 minutový online rozřazovací test - angličtina

Doporučujeme vyzkoušet si náš 10 minutový online test, který Vám napoví, která pokročilostí úroveň je pro Vás ta pravá.

Online test AJ

 


"Výuka je velmi interaktivní, zvolená témata aktuální. Líbí se mi výuka v omezeném počtu lidí. Příjemné prostředí a milí lektoři."

PharmDr. Olga Kratochvílová, účastnice kurzu pro dospělé 2014/15

 

Jarní trimestr: 9. dubna - 30. června 2018

ÚroveňDen
ČasCena s DPH
 
A1 více čtvrtek  17:30 - 20:45 5 690 Kč

A1 - kurz angličtiny pro úplné začátečníky

Komu je kurz určen

Úplným začátečníkům, kteří nemají se studiem jazyka dosud žádnou zkušenost. Předpokládá se naprostá neznalost jazyka, popř. znalost několika slov nebo konverzačních frází.

Cíl kurzu

Základní komunikace v jednoduchých větách v přítomném čase v běžných denních situacích. Ideální vstup a motivace do studia.

Obsah kurzu

Naučíte se v angličtině sestavit větu v přítomném čase, vytvořit otázku, zápor, osvojíte si 300-400 slov ze základních oblastí kažodenního života jako je podat informace o sobě, o rodině, práce, jídlo, bydlení, konverzace na letišti, v obchodě apod.

A2 více středa 17:30 - 20:45 5 690 Kč

A2 - kurz angličtiny pro věčné začátečníky

Komu je kurz určen

Věčným začátečníkům, kteří mají za sebou jeden nebo více pokusů o studium jazyka - vždy od samého začátku. Účast na tomto stupni kurzu předpokládá základní slovní zásobu a základní představu o stavbě věty, tzn. tvoření věty oznamovací, otázky a záporu v přítomném čase.

Cíl kurzu

Základní komunikace v (přítomném prostém i průběhovém), minulém a budoucím čase.

Obsah kurzu

Naučíte se vyjádřit přítomnost, minulost i budoucnost, osvojíte si dalších 300-400 slov z různých oblastí běžného života jako práce a pracovní den, volný čas a koníčky, nákupy, konverzace v hotelu,  v restauraci, vyjádření času, dovolená, počasí, telefonování apod.

A3a více čtvrtek 17:30 - 20:45 5 690 Kč

A3 - konverzační kurz angličtiny pro mírně pokročilé - 2 varianty na stejné úrovni (A3a nebo A3b) s různou slovní zásobou a konverzačními tématy

Komu je kurz určen

Těm, kteří umí tvořit věty v přítomném čase, mají představu o čase minulém a chtějí si stávající znalosti upevnit, rozšířit si slovní zásobu a na dané úrovni se pořádně rozmluvit.

Cíl kurzu

Čistě konverzační kurz, jehož cílem je komunikace v přítomném, minulém a budoucím čase, podstatné rozšíření slovní zásoby a získání větší jistoty a plynulosti projevu na dané úrovni.

Obsah kurzu

Cca 300-400 nových slov a slovních obratů z různých oblastí běžného života jako práce a povolání, pracovní den a plánování času, schůzky, termíny, cestování, dopravní prostředky, na letišti, v cestovní kanceláři, v hotelu, dovolená a prázdniny, počasí, nakupování, oblečení a móda, kultura, životní styl.

A3b více
čtvrtek 17:30 - 20:45 5 690 Kč 

A3 - konverzační kurz angličtiny pro mírně pokročilé - 2 varianty na stejné úrovni (A3a nebo A3b) s různou slovní zásobou a konverzačními tématy

Komu je kurz určen

Těm, kteří umí tvořit věty v přítomném čase, mají představu o čase minulém a chtějí si stávající znalosti upevnit, rozšířit si slovní zásobu a na dané úrovni se pořádně rozmluvit.

Cíl kurzu

Čistě konverzační kurz, jehož cílem je komunikace v přítomném, minulém a budoucím čase, podstatné rozšíření slovní zásoby a získání větší jistoty a plynulosti projevu na dané úrovni.

Obsah kurzu

Cca 300-400 nových slov a slovních obratů z různých oblastí běžného života jako práce a povolání, pracovní den a plánování času, schůzky, termíny, cestování, dopravní prostředky, na letišti, v cestovní kanceláři, v hotelu, dovolená a prázdniny, počasí, nakupování, oblečení a móda, kultura, životní styl.

A4 více středa 17:30 - 20:45 5 690 Kč

A4 - kurz angličtiny pro mírně pokročilé

Komu je kurz určen

Těm, kteří již ovládají tvoření a použití minulého času a jsou schopni základní konverzace na úrovni přítomnosti, minulosti a budoucnosti.

Cíl kurzu

Aktivní komunikace v přítomném, budoucím a minulém čase, postupné používání předpřítomného času. Získání jistoty v běžné konverzaci.

Obsah kurzu

Komunikace v minulém a předpřítomném čase, vyjřádení podmínky, použití trpného rodu, 300-400 nových slov a slovních obratů z nejrůznějších tématických oblastí.

A5 více středa 17:30 - 20:45 5 690 Kč

A5 - kurz angličtiny pro mírně pokročilé

Komu je kurz určen

Těm, kteří již ovládají tvoření a použití minulého času a jsou schopni základní konverzace na úrovni přítomnosti, minulosti a budoucnosti. Mají povědomí o předpřítomném čase, který si v tomto kurzu dostatečně upevní a procvičí.

Cíl kurzu

Aktivní komunikace v přítomném, budoucím a minulém čase, upevňování znalostí a používání předpřítomného času. Získání jistoty v běžné konverzaci.

Obsah kurzu

Komunikace v minulém a předpřítomném čase, vyjádření podmínky, použití trpného rodu ve všech časech, 300-400 nových slov a slovních obratů z nejrůznějších tématických oblastí.

A5 - kurz angličtiny pro mírně pokročilé

Komu je kurz určen

Těm, kteří již ovládají tvoření a použití minulého času a jsou schopni základní konverzace na úrovni přítomnosti, minulosti a budoucnosti. Mají povědomí o předpřítomném čase, který si v tomto kurzu dostatečně upevní a procvičí.

Cíl kurzu

Aktivní komunikace v přítomném, budoucím a minulém čase, upevňování znalostí a používání předpřítomného času. Získání jistoty v běžné konverzaci.

Obsah kurzu

Komunikace v minulém a předpřítomném čase, vyjádření podmínky, použití trpného rodu ve všech časech, 300-400 nových slov a slovních obratů z nejrůznějších tématických oblastí.

A6a více pondělí 17:30 - 20:45 5 690 Kč

A6 - konverzační kurz angličtiny pro středně pokročilé - 2 varianty na stejné úrovni (A6a nebo A6b) s různou slovní zásobou a konverzačními tématy

Komu je kurz určen

Těm, kteří se již setkali s minulým i předpřítomným časem, vědí, jak se tvoří a kdy se používá, ale nejsou zběhlí v jejich používání v  mluveném projevu.

Cíl kurzu

Čistě konverzační kurz, jehož cílem je aktivní komunikace v minulém i předpřítomném čase, podstatné rozšíření slovní zásoby a získání jistoty a plynulosti projevu na dané úrovni.

Obsah kurzu

Upevňování stávajících znalostí a jejich automatické používání v praxi, cca 400 nových slov a slovních obratů z nejrůznějších tematických oblastí. Naučíte se pohotově reagovat, popsat skutečnost, vyjádřit myšlenku, názor, jednoduše argumentovat.

A6b více
úterý 17:30 - 20:45 5 690 Kč

A6 - konverzační kurz angličtiny pro středně pokročilé - 2 varianty na stejné úrovni (A6a nebo A6b) s různou slovní zásobou a konverzačními tématy

Komu je kurz určen

Těm, kteří se již setkali s minulým i předpřítomným časem, vědí, jak se tvoří a kdy se používá, ale nejsou zběhlí v jejich používání v  mluveném projevu.

Cíl kurzu

Čistě konverzační kurz, jehož cílem je aktivní komunikace v minulém i předpřítomném čase, podstatné rozšíření slovní zásoby a získání jistoty a plynulosti projevu na dané úrovni.

Obsah kurzu

Upevňování stávajících znalostí a jejich automatické používání v praxi, cca 400 nových slov a slovních obratů z nejrůznějších tematických oblastí. Naučíte se pohotově reagovat, popsat skutečnost, vyjádřit myšlenku, názor, jednoduše argumentovat.

A7 více x x x  

A7 - kurz angličtiny pro středně pokročilé

Komu je kurz určen

Středně pokročilým, kterým již komunikace v cizím jazyce nečiní velký problém, ale potřebují odbourat zažité chyby, získat cvik, pohotovost a prohloubit své znalosti. 

Cíl kurzu

Aktivní komunikace za použití veškeré zásadní běžně užívané gramatiky.

Obsah kurzu

Cca 400 nových slov a slovních obratů z nejrůznějších tématických oblastí, nácvik komunikace za použití veškeré běžně užívané gramatiky, postupné odstraňování chyb.

A8 více x x x  

A8 - konverzační kurz angličtiny pro pokročilé

Komu je kurz určen

Středně pokročilým, kteří se již setkali s veškerou zásadní běžně užívanou gramatikou, ale nejsou příliš zběhlí v jejím používání v  mluveném projevu.

Cíl kurzu

Aktivní komunikace vedená pouze v angličtině, podstatné rozšíření slovní zásoby v nejrůznějších oblastech. Upevnění pokročilých gramatických jevů.

Obsah kurzu

Cca 400 nových slov, frázových sloves a slovních obratů z nejrůznějších tématických oblastí, nácvik komunikace za použití veškeré běžně užívané gramatiky, postupné odstraňování chyb.

A9 více středa 17:30 - 20:45 5 690 Kč


A9 - konverzační kurz angličtiny pro pokročilé 

Komu je kurz určen

Účast v tomto kurzu  předpokládá celkový přehled o gramatice a širší slovní zásobu.

Cíl kurzu

Intenzivní řízená komunikace, argumentace, diskuse.

Obsah kurzu

Automatizace plynulé a spontánní komunikace bez zjevného úsilí. V tomto stupni nabízíme několik variant na stejné úrovni (A9a, A9b, A9c).

Na stejné úrovni si zároveň můžete zvolit kurz vedený rodilým mluvčím ve dvouhodninové variantě.

A9+ více čtvrtek 17:30 - 20:45 5 690 Kč

 

A9+ - konverzační kurz angličtiny pro pokročilé +

Komu je kurz určen

Účast v tomto kurzu  předpokládá celkový přehled o gramatice a širší slovní zásobu.

Cíl kurzu

Intenzivní řízená komunikace, argumentace, diskuse.

Obsah kurzu

Automatizace plynulé a spontánní komunikace bez zjevného úsilí. V tomto stupni nabízíme několik variant na stejné úrovni (A9a, A9b, A9c).

Na stejné úrovni si zároveň můžete zvolit kurz vedený rodilým mluvčím ve dvouhodninové variantě.

AJ s rodilým mluvčím

x x x

Cena zahrnuje  Slevy

 

Pokračovat na:

Dopolední kurzySobotní kurzyIndividuální kurzyPříprava na zkouškyLetní kurzy

Napište nám

Kontakt

Jazyková škola SPELL s.r.o.

Perlová 9
301 00 Plzeň

Zobrazit na mapě

777 060 687
777 228 336

info@spellstudio.cz

Jaké jazyky se
u nás vyučují

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • španělština
 • italština
 • ruština
 • čeština pro cizince

 

Otevírací doba kanceláře

V pátek 23.2.2018, kancelář otevřena od 9.00hod. 

Pondělí

8:30 - 17:00

Úterý 8:00 - 16:00
Středa

8:30 - 17:00

Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 15:00

© Všechna práva vyhrazena Spell studio - jazyková škola Plzeň

Tvorba webových stránek Plzeň